De 5 bästa religionsbloggarna 2021

Vi har med ljus och lykta sökt genom det andliga rummet i bloggosfären och lyckats hitta de 5 bästa bloggarna inom religion, tro och andlighet. Sök andaktningsfullt igenom dessa bloggar och se om du kan hitta ljus och vägledning för just dig i ditt eget liv.

Vad är en religionsblogg?

Bloggar om religion och andlighet behandlar allt om tro och religion, andlighet och de stora världsreligionerna. Här kan du bland annat få läsa personliga tankar om andlighet, lära dig om vad det innebär att vara troende och om hur de stora religionerna fungerar.

Tips: Läs även bloggar inom kultur & historia

Kortfattat: De 5 bästa bloggarna om religion och andlighet

  1. Bengts blogg
  2. Svenska Apologetiksällskapets blogg
  3. Stefan Swärds blogg
  4. Bloggen svensk Religionspolitisk debatt
  5. Bloggen Vad är sanning?

 

De 5 bästa religionsbloggarna – med motivering

Andlighet söker många, även de som kanske inte ens vet om det eller de som inte tror på nåt. Ett bra ställe att söka och utforska andlighet på är de här fem bloggarna vi har tagit fram. Vi beskriver varför vi valt just dessa och om du tycker att de låter intressanta är det bara att klicka på titlarna för att besöka dom.

 

Bengts blogg

Bengt är både läkare och katolik som bloggar om livets mening och om människans plats i samhället. Tankarna rör sig kring den katolska kyrkan, helande, sekterism och om kristendomen både nu och igår. Bland de mest populära ämnena återfinns bloggposter om bland annat Knutby och Samvetsfrihet. Den största behållningen med bloggen är nog att Bengt ofta länkar sina tankar om religion och tro till aktuella händelser, som presidentvalet i USA och påvens offentliga uttalanden.

 

Svenska Apologetiksällskapets blogg

Apologetik innebär förklarande av något. Sällskapet bygger på samvaro, samtal och att man förklarar och försvarar den kristna vvärdegrinden. I bloggen skrivs mycket intressanta saker om kristendomen, dess historia och dess betydelse för människor både nu och då. Man tar upp många idéer, missförstånd och myter om religion och kristendomen. Här kan du läsa om sånt som kristendom och vetenskap under medeltiden, om olika former av tro och om varför olika kristna läror har svårt att komma överens. Bloggen fungerar som en bro mellan olika trosuppfattningar och mellan kristna och ateister.

 

Stefan Swärd – Allt Mellan Himmel och Jord

Stefan är uttalad kristen och mycket aktiv i olika Kriststna organisationer och sammanhang, exempelvis är han ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen. Förutom att skriva i den här bloggen är han dessutom återkommande skribent i flera tidningar. I sin blogg skriver han om som sagt – allt mellan himmel och jord. Det handlar om livet och vardagen, men han har ofta en kristen vinkling och slriver gärna från ett kristet perspektiv. Texterna i bloggen är förutom personliga både välskrivna och väl genomtänkta.

 

Bloggen Svensk religionspolitisk debatt

Svensk religionspolitisk debatt ä ren blogg som värnar om den svenska religionsfriheten. Bloggen tar upp frågor om religion från ett politiskt perspektiv. Vad är religionens plats i vårt samhälle idag och vad sk egentligen politiken spela för roll för religionen? Här tas upp olika nyheter och händelser som är aktuella, som extremism, moskébyggen och yttrandefrihet. Författaren till bloggen är själv politiskt engegerad vilket märks på ett bra sätt. Författaren har båda fötterna på jorden och tar sig an olika ämnen med nykter distansering.

 

Vad är sanning?

Vad är sanning grundar sig främst på kristendom och kristen tro, men avsikten med bloggen är att behandla olika ämnen som har med vägval att göra, oavsett tro eller religion. Vägvalen handlar om både människors och mänsklighetens. Förutom religiösa och kristna spörsmål tar bloggen även upp sådant som klimat och miljö, konspirationsteorier och artificiell intelligens.

 

Tips: Läs även bloggar inom vetenskap 

Senaste inläggen

No post found